Jännekipu, mistä on kyse ja miten hoidetaan?

Jos jännekipu vaivaa ja mietit mitä sille voi tehdä, kannattaa lukea eteenpäin. Jännekipu on nimensä mukaan kipua, joka tuntuu jänteessä. Välillä siitä puhutaan tendinopatiana, toisinaan tendiniittinä ja ajoittain tendinoosina. Onko tällä merkitystä hoidon kannalta? On ja ei. Tendiniittiä ja tendinoosia pyritään nykyään termeinä välttämään, koska ne viittaavat vaivan mekanismiin, jota ei välttämättä pystytä kuitenkaan tunnistamaan. …